HENT er en nordisk entreprenør som utvikler og utfører alle typer byggeprosjekter. HENT har sitt hovedkontor i Trondheim, med avdelingskontorer i Oslo, Bergen,  Ålesund, Bodø, Hønefoss og Horten, og datterselskap i Sverige med kontor i Stockholm og Malmø. Vi har levert en rekke store byggeprosjekter til både offentlige og private utbyggere over hele landet. HENT har gjennomført mange store samspillsprosjekter og utviklet en egen gjennomføringsmodell for disse kalt “HENT Totalverdi”. Gjennom aktiv deltakelse og integrert prosjektutvikling har HENT i en årrekke deltatt i verdiskapning for sine oppdragsgivere. En komplett deltakelse fra idè til overlevering er et av HENT sine varemerker. Som en naturlig videreutvikling av dette, etablerte vi HENT Eiendom AS. Et heleid datterselskap med formal og utvikle attraktive tomter til næring- og boligprosjekter, gjerne i samarbeid med andre aktører.

HENT har gjennom de siste årene levert en rekke 0-feil prosjekt, og vi har en ambisjon om å gjenta dette hver gang. Dette skal oppnås gjennom risikobasert kvalitetssikring, ved å avdekke risiko så tidlig som mulig, risikoreduserende prosjektering, risikoreduserende utførelse og kontrollregimer ved forhøyet risiko. For ytterligere å underbygge dette, har vi styrket egenkompetansen med en egen avdeling innen miljø- og energiriktig bygging. Våre prosjekter kjøres etter modellen “Trimmet Gjennomføring” som er vår tilpasning til de mer kjente LEAN-prinsippene.

HMS er OSS! Dette er vårt HMS-slogan, og er ment å gi assosiasjoner til at HMS handler om mennesker og miljøet rundt oss, om våre ansatte, samarbeidspartnere og alle andre vi kommer i kontakt med. I HMS-politikken har vi utdypet dette ytterligere.

HENT har systematisk oppfølging av arbeidsklima hos våre ansatte, og tett oppfølging av sykemeldte.