Weber Komfortgulv Rasjonell er et komplett system som inkluderer vannbåren gulvvarme og trinnlydsisolasjon. Konseptet kombinerer rask fremdrift, god varmefordeling og trinnlydsdemping på en imponerende måte.

Med få komponenter er dette konseptet meget effektivt på store arealer og i prosjekter hvor fremdriften er avgjørende.

Løsningen er kvalitetssikret i SINTEF Byggforsk sitt lydlaboratorium, med utmerkede resultater. Med Weber.floor gulvavretting som bærelag, får man et gulv som egner seg for de fleste overgulv. Velg mellom flytende parkett, tregulv, fliser, tepper eller belegg.

OPPBYGGING:
1. Parkett, flis, belegg e.l.
2. 35 mm Weber.floor 120, 130, 140
3. Vannbåren varmerør – Ø 16/17/20 mm
4. Festekramper for varmerør
5. 25/35 mm Quadro-takk trinnlydsplater
6. Kantlist mot alle vegger og andre faste konstruksjoner
7. Underlag / etasjeskiller

FAKTA:
– Belastningsklasse Kategori A & B – NS-EN 1991-1-1
– Egenvekt løsning: 0,9 kN/m2
– Trinnlydsforbedringstall: ΔL’n,w = 28 dB Klasse C – NS 8175
– Byggehøyde: fra 60 mm
– Varmeeffekt: max 70 W/m2
– Reaksjonstid: 60 min